Digitala musikutvecklingen

Det är inte många som skulle bestrida den faktan att Internet har förändrat musikindustrin drastiskt under den senaste tiden. Detta är självklart något man förväntar sig när utvecklingen ständigt går framåt i den digitala världen vi lever i. Tidigare var det främst aktuella tvister om musikstreamingtjänster i form av illegal nedladdning som var huvudfrågan. Numera är det mest skriverier om hur artisterna och förlagen ska betalas i royalties. Stora bolag som Universal Music valde t.ex. att samarbeta med Spotify i ett tidigt skede i syfte att vara på framkanten av utvecklingen.

Samtliga nyheter är inte dåliga självfallet, samtidigt som musiken digitaliserats har man gjort den mer tillgänglig och mindre artister har en större chans att sprida sin musik internetionellt utan att gå via skivbolagen. Nätet är ett utmärkt verktyg som gör det möjligt för oberoende musiker att hitta en global publik utan hjälp och stöd från större bolag. Kort sagt har Internet förändrat musikindustrin på flera olika sätt.